Kontakt

  Karnegijeva 4,
 • 11120 Beograd

  • (+381) 11 3303-707 (or 708)
 • (+381) 11 3370-387 fax

 • orlovic@tmf.bg.ac.rs; sglisic@tmf.bg.ac.rs

  Kontakt

   Karnegijeva 4,
 • 11120 Beograd

  • (+381) 11 3303-707 (or 708)
 • (+381) 11 3370-387 fax

 • orlovic@tmf.bg.ac.rs; sglisic@tmf.bg.ac.rs

  E-mail

  Dr Aleksandar Orlović, hem. inž.

  Nacionalni rukovodilac projekta


  Dr Sandra Glišić, hem. inž.

  Zamenik rukovodioca projekta


  Mr Olivera Kuzmanović, hem. inž.

  Nacionalni tehnički ekspert


  PCBs Srbija

  Artikli

  Cilj ove stranice je da da osnovne i tehničke informacije o polihlorovanim bifenilima poznatim kao PCB jedinjenjao kao i o njihovom uticaju na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Osnovni cilj je da se javnost u Srbiji upozna sa Nacionalnim implementacionim planom za zbrinjavanje PCB kontaminacija, zakonskim propisima i regulativama kako u Republici Srbiji tako i u Svetu. Ova stranicam ima za cilj da pomogne svim vlasnicima PCB kontaminiranih uređaja i otpada i da ih usmeri na zakonske propise i procedure, tehničke i sigurnosne procedure za pravilno rukovanje i zbrinjavanje PCB kontaminiranih ulja, opreme, zemljišta i da ih uputi na relevantne institucije i provajdere.

  Stokholmska konvencija

  Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs) je usvojen na Konferenciji održanoj 22. maja 2001. u Stokholmu, u Švedskoj. Konvencija je stupila na snagu 17. maja 2004. godine.

  PROČITAJ VIŠE

  PCB jedinjenja

  Polihlorovani bifenili (PCB) su aromatska, sintetička, hemijska jedinjenja koja se ne pojavljuju prirodno u okruženju. Oni se sastoje od bifenil strukture sa dva povezana benzenova prstena u kojima neki ili svi atomi vodonika su zamenjeni atomima hlora. 

  PROČITAJ VIŠE

  Gde se PCB jedinjenja mogu pronaći?

  PCB jedinjenja prvi put su identifikovania u 19. veku i počela su da se proizvode u industrijskim razmerama od 1929. godine. Intezivno su se koristili u periodu od 1920. i 1980. godine. 

  PROČITAJ VIŠE

  Uticaj PCB jedinjenja na zdravlje ljudi i životnu okolinu

  PCB jedinjenja imaju sve karakteristike opasnog otpada u koji se ubrajaju ne samo zbog svoje toksičnosti, već i kancerogenosti, teratogenosti i mutagenosti, odnosno biohazardnih karakteristika i kao takav negativno utiče na zdravlje ljudi i biosistema. 

  PROČITAJ VIŠE