Korisne informacije

Korisne informacije Neka relevantna dokumenta poredana po hronološkom redu


Technical Working Group of the Basel Convention: “Draft technical guidelines on the environmentally sound management of POPs as wastes” 2002

Technical Working Group of the Basel Convention: “Draft technical guidelines on wastes comprising or containing PCBs, PCTs and PBBs”, 2002 (Y10)

World Bank/UNEP Chemicals/DANCED: “‘Draft guidance document for the preparation of national implementation plans for POPs”, 2002

UNEP Chemicals: “PCB transformers and capacitors: From management to reclassification and final disposal”, 2002

SBC/African Institute of Urban Management /Ministry of Environment and Amenities – Côte d’Ivoire: “Pilot project for the preparation of a national plan for the environmentally sound management of PCBs” 2002 (F only)

SBC/GTZ/NEA-Gambia: “Pilot project for the inventorying of PCB-containing equipment in the Gambia”, 2002

SBC No: 01/01: “First African Conference on the prevention and environmentally sound management of hazardous waste stocks. Report and background documents”, 2001

UNEP Chemicals: “Study of currently available technologies for the destruction of PCBs without incineration”, 2000

UNEP Chemicals: “Guidelines for the identification of PCBs and PCB-containing equipment”, 1999

World Bank Group: Pollution Prevention and Abatement Handbook, 1998

UNEP Chemicals: “Inventory of global PCB-destruction capacities”, 1998

SBC No. 97/005: “Technical guidelines on incineration on land” (D10), January 1997

SBC No. 97/006: “Technical guidelines on used oil re-refining or other re-uses of previously used oil” (R9), January 1997

Basel Convention Highlights No. 96/001: “Guidance in developing national and/or regional strategies for the environmentally sound management of hazardous wastes”, November 1997


Relevantne institucije i internet stranice


 • Secretariat of the Stockholm Convention (www.pops.int);
 • Organisation of the UN for industrial development (UNIDО) (www.unido.org);
 • Global Environmental Facility (GЕF) (www.thegef.org);
 • Serbian Environmental Protection Agency (SEPA) (www.sepa.gov.rs);
 • Ministry of Environmental Protection (www.ekologija.gov.rs);
 • Ministry of Finance – Customs Administration (www.upravacarina.rs);
 • Ministry of Education, Science and Technological Development (www.mpn.gov.rs);
 • Ministry of Health (www.zdravlje.gov.rs); 
 • Office for Cooperation with Civil Society (www.civilnodrustvo.gov.rs);
 • Serbian Chamber of Commerce (www.pks.rs);
 • Serbian Chemical Society (www.shd.org.rs); 

 • PCBs Srbija

  Artikli

  Cilj ove stranice je da da osnovne i tehničke informacije o polihlorovanim bifenilima poznatim kao PCB jedinjenjao kao i o njihovom uticaju na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Osnovni cilj je da se javnost u Srbiji upozna sa Nacionalnim implementacionim planom za zbrinjavanje PCB kontaminacija, zakonskim propisima i regulativama kako u Republici Srbiji tako i u Svetu. Ova stranicam ima za cilj da pomogne svim vlasnicima PCB kontaminiranih uređaja i otpada i da ih usmeri na zakonske propise i procedure, tehničke i sigurnosne procedure za pravilno rukovanje i zbrinjavanje PCB kontaminiranih ulja, opreme, zemljišta i da ih uputi na relevantne institucije i provajdere.

  Stokholmska konvencija

  Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs) je usvojen na Konferenciji održanoj 22. maja 2001. u Stokholmu, u Švedskoj. Konvencija je stupila na snagu 17. maja 2004. godine.

  PROČITAJ VIŠE

  PCB jedinjenja

  Polihlorovani bifenili (PCB) su aromatska, sintetička, hemijska jedinjenja koja se ne pojavljuju prirodno u okruženju. Oni se sastoje od bifenil strukture sa dva povezana benzenova prstena u kojima neki ili svi atomi vodonika su zamenjeni atomima hlora. 

  PROČITAJ VIŠE

  Gde se PCB jedinjenja mogu pronaći?

  PCB jedinjenja prvi put su identifikovania u 19. veku i počela su da se proizvode u industrijskim razmerama od 1929. godine. Intezivno su se koristili u periodu od 1920. i 1980. godine. 

  PROČITAJ VIŠE

  Uticaj PCB jedinjenja na zdravlje ljudi i životnu okolinu

  PCB jedinjenja imaju sve karakteristike opasnog otpada u koji se ubrajaju ne samo zbog svoje toksičnosti, već i kancerogenosti, teratogenosti i mutagenosti, odnosno biohazardnih karakteristika i kao takav negativno utiče na zdravlje ljudi i biosistema. 

  PROČITAJ VIŠE