Novosti

Novosti 27. jan. 2022. Sve vesti

Rezultati projekta - novi

Inicijalnim planom projekta bilo je predviđeno da se ukloni ili dekontaminira 200 tona PCB opreme i otpada u okviru komponente projekta 4.5. U prethodnom periodu je zbrinuto 317.2 tone PCB opreme i otpada. Nakon potpisivanja novog ugovora i proširenja aktivnosti do kraja 2021. godine dodatno je zbrinuto ukupno 330 tona PCB kontaminirane opreme sa lokacija HBIS - Smederevo i HIP Petrohemija - Pančevo i to po sledećim scenarijima:


    Scenario B: 90740 kg                     Scenario C: 240000 kg                     UKUPNO: 330740 kg            


  Da podsetimo scenarija su:                     Scenario A – Finalno uklanjanje “čiste/deklarisane PCB” opreme (transformatora i kondenzatora): Istakanje ulja iz transformatora u Srbiji, praćeno izvozom čistog PCB-a i kondenzatora na finalno zbrinjavanje (destrukcija i insineracija), kao i izvoz praznih transformatora u cilju recikliranja vrednih materijala (prvenstveno bakra);


Scenario B – Transformatori koji sadrže ulje sa niskom koncentracijom PCB-a se dekontaminiraju u Srbiji do sadržaja PCB-a ispod 50 mg/kg i vraćaju se u rad;


Scenario C – Transformatori koji sadrže ulje sa niskom koncentracijom PCB-a se dekontaminiraju u Srbiji do sadržaja PCB-a ispod 10 mg/kg i demontiraju se u cilju recikliranja vrednih materijala (prvenstveno bakra).
    

        


Novosti 14. maj 2021. Sve vesti

Produženje projektnih aktivnosti

Aktivnosti projekta u okviru komponente 4.5 su proširene i potpisan je Ugovor za finalno zbrinjavanje dodatnih 240 tona opreme i dekontaminaciju 80 tona opreme. Predviđa se da će ove aktivnosti biti završene do kraja tekuće godine.

Novosti 25. mar. 2021. Sve vesti

Rezultati projekta

Inicijalnim planom projekta bilo je predviđeno da se ukloni ili dekontaminira 200 tona PCB opreme i otpada u okviru komponente projekta 4.5. Kao rezultat aktivnosti u okviru komponenti projekta 3 i 4 do sada je ukupno zbrinuto 317.2 tone PCB opreme i otpada.


Scenario A : 131480 kg                    Scenario B : 111930 kg                    Scenario C: 73790 kg                    UKUPNO: 317200 kg                    Scenario A – Finalno uklanjanje “čiste/deklarisane PCB” opreme (transformatora i kondenzatora): Istakanje ulja iz transformatora u Srbiji, praćeno izvozom čistog PCB-a i kondenzatora na finalno zbrinjavanje (destrukcija i insineracija), kao i izvoz praznih transformatora u cilju recikliranja vrednih materijala (prvenstveno bakra);


Scenario B – Transformatori koji sadrže ulje sa niskom koncentracijom PCB-a se dekontaminiraju u Srbiji do sadržaja PCB-a ispod 50 mg/kg i vraćaju se u rad;


Scenario C – Transformatori koji sadrže ulje sa niskom koncentracijom PCB-a se dekontaminiraju u Srbiji do sadržaja PCB-a ispod 10 mg/kg i demontiraju se u cilju recikliranja vrednih materijala (prvenstveno bakra).
Novosti 26. mar. 2019. Sve vesti

Međunarodna radionica posvećena tehnologijama za uklanjanje PCB-a prisutnog u električnoj opremi

Pozivamo da uzmete učešće u radu Međunarodne radionice posvećene tehnologijama za uklanjanje PCB-a prisutnog u električnoj opremi. Radionica se organizuje u okviru projekta „Pravilno upravljanje i  finalno zbrinjavanje PCB-a u Republici Srbiji“ koji zajednički  finansiraju i izvode: Republika Srbija – Ministarstvo zaštite životne sredine, Global Environmental Fund (GEF), JP Elektroprivreda Srbije i JP Železnice Srbije – Infrastruktura Železnice Srbije, a izvodi agencija UNIDO u saradnji sa Tehnološko-metalurškim fakultetom Univerziteta u Beogradu.

Radionica će se održati 12. Aprila 2019. godine u Svečanoj sali TMF-a, Karnegijeva 4, Beograd.

U okviru radionice biće predstavljene tehnologije koje su izabrane kao potencijalna rešenja u okviru Plana upravljanja za uklanjanje i finalno zbrinjavanje PCB-a prisutnog u električnoj opremi u RS. Na radionici će takođe biti predstavljeno tekuće stanje PCB kontaminacije u električnoj opremi, dosadašnji rezultati u pogledu zbrinjavanja PCB-a u RS, kao i glavni rezultati tekućeg projekta.

Nakon prezentacija biće održan i okrugli sto na kome će se diskutovati prikazana tehnološka rešenja.

U prilogu možete pronači preliminarni program radionice kao i listu učesnika.  Agenda


Novosti 27. apr. 2018. Sve vesti

Radionica i okrugli sto “BAT/BEP opcije uklanjanja PCB-a i Nacionalni plan upravljanja PCB-om u električnoj opremi

Poštovane koleginice i kolege, 


u ime projektnog tima zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na radionicu i okrugli sto “BAT/BEP opcije uklanjanja PCB-a i Nacionalni plan upravljanja PCB-om u električnoj opremi".


Radionica i okrugli sto će se održati u ponedeljak 7. maja sa početkom u 10:00h u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu (Karnegijeva 4, treći sprat).

Novosti 19. mar. 2018. Sve vesti

Poziv na okrugli sto - PCB jedinjenja i zdravlje ljudi i životne sredine u Republici Srbiji, 03. april 2018. godine, TMF

Poštovane kolege i koleginice,

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa Globalnim fondom za zaštitu životne sredine (GEF) i Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO) sprovodi projekat „Pravilno upravljanje i finalno odlaganje PCB-a” uz podrsku Ministarstva zastite zivotne sredine kao Nacionalne izvršne agencije.

Glavni cilj projekta je da se zaštiti zdravlje ljudi i životna sredina smanjenjem i odstranjivanjem ispuštanja ili izlaganja polihlorovanim bifenilima (PCB). Ovo će se postići kroz uspostavljanje sistema za upravljanje i konačno odlaganje 200 tona opreme kontaminirane PCB-om. Projekat je kofinansiran od strane GEF-a, Elektroprivrede Srbije (EPS), Zeleznica Srbije (ZS) i od Minstarstva zaštite životne sredine Republike Srbije.

U ime projektnog tima, zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na okrugli sto “Podizanje svesti javnosti i znanja o zdravstvenim i ekološkim rizicima PCB-ija i zdravstvenim posledicama povezanim sa fiziološkim i društvenim razlikama između muškaraca i žena”, koji će se održati 3. aprila sa početkom u 10:00h u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu (Karnegijeva 4, treći sprat).

Program okruglog stola možete preuzeti na linku ispod teksta.
Biće nam veliko zadovoljstvo ukoliko nam se pridružite u diskusiji o zdravstvenim i ekološkim rizicima PCB-ija.

Najljubaznije Vas molimo da svoje prisustvo prijavite najkasnije do 2. aprila na office@PCBsSerbia.rs.

Srdačan pozdrav,
Projektni tim


Agenda


Novosti 10. okt. 2017. Sve vesti

OKRUGLI STO o tehničkom vodiču za upravljanje PCB-om u RS 5. Oktobar 2017.

Radionica je održana na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 5 oktobra 2017. godine. U radu radionice i diskusije okruglog stola vezano za Tehnički vodić o pravilnom upravljanju PCB jedinjenjima, su učestvovali predstavnici nadležnih državnih organa, industrije, operateri otpada, naučno-istraživačkih i nevladinih organizacija.  

Skup su otvorili dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, prof. dr Đorđe Janaćković i prof. dr Aleksandar Orlović, nacionalni koordinator projekta.

    


Teme radionice su bile sledeće:


  • Prezentacija tehničkog vodiča za pravilno upravljanje PCB-om u Republici Srbiji

  • Revizija Pravilnika i baza podataka o PCB kontaminiranim uređajima i otpadu (AZŽS) - forma prijave i registar kodova

  • Pravilno upravljanje PCB-jem - dobra praksa u fazama identifikacije, skladištenja i tretmana PCB-a
  • Okrugli sto - diskusija o tehničkom vodiču za pravilno upravljanje PCB-om u Republici Srbiji


G-din. Jovović, kao nacionalni ekspert na ovom projektu, je imao prezentaciju o Tehničkom vodiću za upravljanje PCB-ijem u Republici Srbiji. Osim toga, G-din. Simić, iz Ministarstva zaštite životne sredine i G-đa. Antonović, nacionalni ekspert za SEPA bazu podataka, predstavili su reviziju Pravilnika o PCB-u i bazu podataka koja sadrži PCB opremu i otpad (SEPA) - formati za prikupljanje podataka, odnosno prijavnih obrazaca i kodifikacije sistema.

Nakon prezentacije tehničkih uputstava i baze podataka koja sadrži PCB opremu i otpad unutar SEPA, otvorena je u diskusiji za okruglim stolom, a učesnici su učestvovali u razgovorima. Sumirani zaključci se mogu predstaviti jednim opštim, jednoglasnim, zaključkom da tehnička uputstva koja su razvijena u sklopu  Tehničkog vodiča za pravilno upravljanje PCB-om u Republici Srbiji, predstavljaju važan korak u dobrom pravcu ka ostvarivanju ESM PCB-a u Srbiji. 

Novosti 29. sep. 2017. Sve vesti

RADIONICA i OKRUGLI STO o tehničkom vodiču za upravljanje PCB-om u Republici Srbiji 05.10.2017
 

Pozivamo vas na radionicu posvećenu prezentaciji Tehničkog priručnika za upravljanje PCB-om.


Ovaj priručnik je deo rezultata projekta posvećenog rešavanju problema PCB-a u Republici Srbiji koji zajednički finansiraju i izvode Republika Srbija, GEF, JP EPS i JP ŽS, a implementira UNIDO u saradnji sa TMF UB.

 

Radionica će se održati 05.10.2017. godine u svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta (Karnegijeva 4, Beograd, treći sprat) sa početkom u 9:30 časova.

Novosti 17. mar. 2017. Sve vesti

Uvodna radionica projekta

Uvodna radionica je održana na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 15 marta 2017. godine. U radu uvodne radionice su učestvovali predstavnici nadležnih državnih organa, industrije, operateri otpada, privredne komore, naučno-istraživačkih i nevladinih organizacija.  

Skup su otvorili državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine dr Stana Božović, dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, prof. dr Đorđe Janaćković i direktor Centra za čistiju proizvodnju Srbije pri Tehnolološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, Branko Dunjić.

Državna sekretarka dr Stana Božović istakla je da je Republika Srbija ratifikovala Stokholmsku konvenciju 2009. godine i donela Nacionalni implementacioni plan za sprovođenje Stokholmske konvencije u okviru koga se nalazi i Akcioni plan za upravljanje PCB na osnovu koga je i izrađen predlog ovog zajedničkog projekta koji je otpočeo sa realizacijom prošle godine, a planirano je da traje 4 godine.  Nakon uvodnog obraćanja, profesor Aleksandar Orlović, nacionalni koordinator projekta, je upoznao prisutne sa ciljevima i aktivnostima na projektu, kao i rokovima realizacije određenih aktivnosti.

U nastavku radionice detaljnije su predstavljene realizovane i predstojeće aktivnosti na projektu od strane predstavnika Projektne jedinice i nacionalnih eksperata, i to: trenutno stanje upravljanja PCB-ijem u Republici Srbiji (A. Orlović, nacionalni koordinator projekta), aktivnosti JP EPS u odlaganju PCB i mera sprečavanja kontaminacije uređaja (V. Živković, EPS), analiza zakonodavno-institucionalnog okvira za upravljanje PCB u Republici Srbiji (T. Markov-Milinković, nacionali ekspert), analiza PCB u kontaminiranim uređajima (J.Janković. EI Nikola Tesla) i PCB kontaminiranim lokacijama (S.Glišić, zamenik rukovodioca projekta), kao i socio-ekonomska i rodna analiza u kontekstu upravljanja PCB (N. Ostojić, nacionalni ekspert).

   

  

Novosti 14. okt. 2016. Sve vesti

EcoFair 2016

    Na 12. Međunarodnom sajamu energetike i 13. Međunarodnom ajamu Zaštite Životne Sredine i Prirodnih Resursa - EcoFair 2016, PCBs Srbija tim je predstavio glavne ciljeve ovog projekta i problematike PCb kontaminacija u Srbiji. 

    Sajam energetike je član Međunarodne Unije Sajmova (UFI, Pariz). Razmena znanja i iskustava, promocijia novih programa i proizvoda, definiše već tradicionalni oktobar "Zelena Energija". Kao dodatna prednost je činjenica da 40. Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu - 112 EXPO (više informacija o vvv.112-ekpo.rs) je organizovan zajedno.

    13. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa EcoFair 2016, okupio je sve učesnike u sistemu zaštite životne sredine, sa ciljem poboljšanja ovog veoma važanog ogranka. Prema najavama resornog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, u narednom periodu, Republika Srbija očekuje ozbiljne finansijske investicije u životnu sredinu, reda veličine od oko 10,6 milijardi dolara, od čega je 5,5 milijardi američkih dolara će biti uloženo u rešavanje problema otpadnih voda i vodosnabdevanja.


Novosti 21. sep. 2016. Sve vesti

ISWA svetski kongres 2016

    PCBs Srbija tim je učestvovao na svetskom kongresu o upravljanju otpadom ISWA 2016, održanog u Novom Sadu od 19. - 21. septembra 2016. Kongres predstavlja centralni godišnji događaj Međunarodne asocijacije za upravljanje otpadom na kojem je učešstvovalo preko 1000 naučnika, profesionalaca i eksperata iz oblasti upravljanja otpadom. PCBs Srbija

Artikli

Cilj ove stranice je da da osnovne i tehničke informacije o polihlorovanim bifenilima poznatim kao PCB jedinjenjao kao i o njihovom uticaju na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Osnovni cilj je da se javnost u Srbiji upozna sa Nacionalnim implementacionim planom za zbrinjavanje PCB kontaminacija, zakonskim propisima i regulativama kako u Republici Srbiji tako i u Svetu. Ova stranicam ima za cilj da pomogne svim vlasnicima PCB kontaminiranih uređaja i otpada i da ih usmeri na zakonske propise i procedure, tehničke i sigurnosne procedure za pravilno rukovanje i zbrinjavanje PCB kontaminiranih ulja, opreme, zemljišta i da ih uputi na relevantne institucije i provajdere.

Stokholmska konvencija

Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs) je usvojen na Konferenciji održanoj 22. maja 2001. u Stokholmu, u Švedskoj. Konvencija je stupila na snagu 17. maja 2004. godine.

PROČITAJ VIŠE

PCB jedinjenja

Polihlorovani bifenili (PCB) su aromatska, sintetička, hemijska jedinjenja koja se ne pojavljuju prirodno u okruženju. Oni se sastoje od bifenil strukture sa dva povezana benzenova prstena u kojima neki ili svi atomi vodonika su zamenjeni atomima hlora. 

PROČITAJ VIŠE

Gde se PCB jedinjenja mogu pronaći?

PCB jedinjenja prvi put su identifikovania u 19. veku i počela su da se proizvode u industrijskim razmerama od 1929. godine. Intezivno su se koristili u periodu od 1920. i 1980. godine. 

PROČITAJ VIŠE

Uticaj PCB jedinjenja na zdravlje ljudi i životnu okolinu

PCB jedinjenja imaju sve karakteristike opasnog otpada u koji se ubrajaju ne samo zbog svoje toksičnosti, već i kancerogenosti, teratogenosti i mutagenosti, odnosno biohazardnih karakteristika i kao takav negativno utiče na zdravlje ljudi i biosistema. 

PROČITAJ VIŠE